Kostenlose topografische Karten, Höhe, Relief

Kostenlose topografische Karten Visualisierung und Weitergabe.

China

Topografische Karten China

Tibet

China > Tibet

Tibet, China (29.85564 90.87498)

Koordinaten: 27.30540 78.39232 36.48407 99.11555 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 8.143 m - Durchschnittliche Höhe: 2.655 m

Tagarma

China > Xinjiang > Tadschikischer Autonomer Kreis Taxkorgan > Tagarma

Tagarma, Tadschikischer Autonomer Kreis Taxkorgan, Kaxgar, Xinjiang, China (37.99333 75.13576)

Koordinaten: 37.80840 74.12081 38.68009 75.39929 - Minimale Höhe: 2.448 m - Maximale Höhe: 7.627 m - Durchschnittliche Höhe: 4.249 m

Têmqên

China > Qinghai > Têmqên

Têmqên, Autonome Bezirk Haixi der Mongolen und Tibeter, Qinghai, China (38.20563 98.33979)

Koordinaten: 36.90900 96.93485 39.21423 99.69190 - Minimale Höhe: 1.928 m - Maximale Höhe: 5.704 m - Durchschnittliche Höhe: 3.892 m

དམར་ཆུ་ 玛曲乡

China > Qinghai > 格尔木市 > དམར་ཆུ་ 玛曲乡

དམར་ཆུ་ 玛曲乡, 格尔木市, Autonome Bezirk Haixi der Mongolen und Tibeter, Qinghai, China (33.99803 91.55319)

Koordinaten: 33.37240 89.72262 34.80570 92.18079 - Minimale Höhe: 4.578 m - Maximale Höhe: 6.500 m - Durchschnittliche Höhe: 5.032 m

兵团一六六团

China > Xinjiang > 额敏县 > 兵团一六六团

兵团一六六团, 第九师, 额敏县, Regierungsbezirk Tacheng, Xinjiang, China (46.77214 83.58773)

Koordinaten: 46.71092 83.50664 47.04401 83.74310 - Minimale Höhe: 542 m - Maximale Höhe: 2.842 m - Durchschnittliche Höhe: 1.325 m

祁连县

China > Qinghai > 祁连县

祁连县, 海北藏族自治州, Qinghai, China (38.20681 99.84135)

Koordinaten: 37.42209 98.09266 39.09037 101.19966 - Minimale Höhe: 1.096 m - Maximale Höhe: 5.650 m - Durchschnittliche Höhe: 2.850 m

老屋基

China > Sichuan > Qingchuan > 老屋基

老屋基, Qingchuan, Guangyuan, Sichuan, China (32.76499 105.54876)

Koordinaten: 32.74499 105.52876 32.78499 105.56876 - Minimale Höhe: 585 m - Maximale Höhe: 1.642 m - Durchschnittliche Höhe: 1.006 m

查尔玛乡

China > Sichuan > རྔ་བ་རྫོང་ 红原县 > 查尔玛乡

查尔玛乡, རྔ་བ་རྫོང་ 红原县, 阿坝藏族羌族自治州, Sichuan, China (32.44552 102.11950)

Koordinaten: 32.28367 101.85188 32.62553 102.19108 - Minimale Höhe: 2.630 m - Maximale Höhe: 4.752 m - Durchschnittliche Höhe: 3.705 m

下察隅镇

China > Tibet > 察隅县 > 下察隅镇

下察隅镇, 察隅县, 林芝市, Tibet, China (28.50307 97.01873)

Koordinaten: 28.21477 96.78219 28.67389 97.51746 - Minimale Höhe: 1.258 m - Maximale Höhe: 5.829 m - Durchschnittliche Höhe: 3.650 m

达布达尔乡

China > Xinjiang > Tadschikischer Autonomer Kreis Taxkorgan > 达布达尔乡

达布达尔乡, Tadschikischer Autonomer Kreis Taxkorgan, Kaxgar, Xinjiang, China (37.34278 75.40631)

Koordinaten: 35.59484 74.45597 37.43567 77.06169 - Minimale Höhe: 1.393 m - Maximale Höhe: 8.568 m - Durchschnittliche Höhe: 4.350 m

皮山县

China > Xinjiang > 皮山县

皮山县, 和田地区, Xinjiang, China (37.24350 78.59418)

Koordinaten: 35.43918 77.39919 38.83169 79.57672 - Minimale Höhe: 1.105 m - Maximale Höhe: 8.333 m - Durchschnittliche Höhe: 3.008 m

和田县

China > Xinjiang > 和田县

和田县, 和田地区, Xinjiang, 848000, China (36.62104 79.67948)

Koordinaten: 34.33484 78.00292 38.08561 80.58005 - Minimale Höhe: 1.168 m - Maximale Höhe: 8.274 m - Durchschnittliche Höhe: 3.616 m

民丰县 / نىيە ناھىيىسى

China > Xinjiang > 民丰县 / نىيە ناھىيىسى

民丰县 / نىيە ناھىيىسى, 和田地区, Xinjiang, China (37.25428 83.21759)

Koordinaten: 35.33689 82.39677 39.48444 84.98375 - Minimale Höhe: 942 m - Maximale Höhe: 6.835 m - Durchschnittliche Höhe: 2.672 m

ཨུར་ཏུ་མོ་རོན 乌图美仁乡

China > Qinghai > 格尔木市 > ཨུར་ཏུ་མོ་རོན 乌图美仁乡

ཨུར་ཏུ་མོ་རོན 乌图美仁乡, 格尔木市, Autonome Bezirk Haixi der Mongolen und Tibeter, Qinghai, China (36.90878 93.16022)

Koordinaten: 35.87841 90.70461 37.76241 94.09465 - Minimale Höhe: 2.052 m - Maximale Höhe: 6.612 m - Durchschnittliche Höhe: 3.907 m

罗布泊镇

China > Xinjiang > Qakilik > 罗布泊镇

罗布泊镇, Qakilik, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, China (40.47466 90.87588)

Koordinaten: 37.78371 86.68536 41.37673 93.81947 - Minimale Höhe: -60 m - Maximale Höhe: 6.897 m - Durchschnittliche Höhe: 2.485 m

Hong Kong Island

China > Hongkong > Hong Kong Island

Hong Kong Island, Hongkong, China (22.27933 114.16281)

Koordinaten: 22.19265 114.10988 22.30028 114.30905 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 941 m - Durchschnittliche Höhe: 46 m

依吞布拉克村民小组

China > Xinjiang > Qakilik > Yetimbulak > 依吞布拉克村民小组

依吞布拉克村民小组, Yetimbulak, Qakilik, 巴音郭楞蒙古自治州, Xinjiang, China (38.38633 90.15408)

Koordinaten: 38.36633 90.13408 38.40633 90.17408 - Minimale Höhe: 3.037 m - Maximale Höhe: 3.496 m - Durchschnittliche Höhe: 3.214 m

Aksu Konaxeher

China > Xinjiang > Aksu Konaxeher

Aksu Konaxeher, Regierungsbezirk Aksu, Xinjiang, China (41.59094 80.47327)

Koordinaten: 40.86160 79.47147 42.35999 81.49776 - Minimale Höhe: 982 m - Maximale Höhe: 7.371 m - Durchschnittliche Höhe: 2.282 m

Tengchong

China > Yunnan > Tengchong > Baoshan

Tengchong, Baoshan, Yunnan, 679100, China (25.17253 98.51683)

Koordinaten: 24.62636 98.08895 25.85988 98.77228 - Minimale Höhe: 197 m - Maximale Höhe: 3.734 m - Durchschnittliche Höhe: 1.748 m

漾濞县

China > Yunnan > 漾濞彝族自治县 > 漾濞县

漾濞县, 漾濞彝族自治县, 大理白族自治州, Yunnan, China (25.67346 99.95708)

Koordinaten: 25.51346 99.79708 25.83346 100.11708 - Minimale Höhe: 1.413 m - Maximale Höhe: 4.061 m - Durchschnittliche Höhe: 2.326 m

剑川县

China > Yunnan > 剑川县

剑川县, 大理白族自治州, Yunnan, China (26.41864 99.74036)

Koordinaten: 26.19112 99.46803 26.68179 100.05435 - Minimale Höhe: 1.980 m - Maximale Höhe: 4.232 m - Durchschnittliche Höhe: 2.792 m

大姚县

China > Yunnan > 大姚县

大姚县, 楚雄彝族自治州, Yunnan, China (25.96518 101.21507)

Koordinaten: 25.54895 100.88850 26.39623 101.66895 - Minimale Höhe: 981 m - Maximale Höhe: 3.620 m - Durchschnittliche Höhe: 1.965 m

会理市

China > Sichuan > 会理市 > 会理市

会理市, 凉山彝族自治州, Sichuan, China (26.65843 102.24330)

Koordinaten: 26.49843 102.08330 26.81843 102.40330 - Minimale Höhe: 1.084 m - Maximale Höhe: 3.571 m - Durchschnittliche Höhe: 2.042 m

鲁吉镇

China > Sichuan > 会东县 > 鲁吉镇

鲁吉镇, 会东县, 凉山彝族自治州, Sichuan, China (26.69696 102.99675)

Koordinaten: 26.65696 102.95675 26.73696 103.03675 - Minimale Höhe: 668 m - Maximale Höhe: 2.668 m - Durchschnittliche Höhe: 1.322 m

舍得彝族乡

China > Yunnan > 丘北县 > 舍得彝族乡

舍得彝族乡, 丘北县, 文山壮族苗族自治州, Yunnan, China (24.23937 103.86480)

Koordinaten: 24.19937 103.82480 24.27937 103.90480 - Minimale Höhe: 1.043 m - Maximale Höhe: 2.485 m - Durchschnittliche Höhe: 2.042 m

九甲镇

China > Yunnan > 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 > 九甲镇

九甲镇, 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县, Pu’er, Yunnan, 665000, China (24.19640 101.22841)

Koordinaten: 24.12233 101.16912 24.29927 101.34568 - Minimale Höhe: 833 m - Maximale Höhe: 3.135 m - Durchschnittliche Höhe: 1.870 m

景谷傣族彝族自治县

China > Yunnan > 景谷傣族彝族自治县

景谷傣族彝族自治县, Pu’er, Yunnan, 665000, China (23.50203 100.71101)

Koordinaten: 22.81357 100.04424 23.86240 101.11945 - Minimale Höhe: 693 m - Maximale Höhe: 3.360 m - Durchschnittliche Höhe: 1.492 m

东川区

China > Yunnan > 东川区

东川区, Kunming, Yunnan, China (26.08612 103.18497)

Koordinaten: 25.92612 103.02497 26.24612 103.34497 - Minimale Höhe: 1.081 m - Maximale Höhe: 3.995 m - Durchschnittliche Höhe: 2.277 m

羊拉乡

China > Yunnan > 德钦县 > 羊拉乡

羊拉乡, 德钦县, 迪庆藏族自治州, Yunnan, China (28.94039 99.02551)

Koordinaten: 28.51231 98.91181 29.22572 99.16343 - Minimale Höhe: 1.947 m - Maximale Höhe: 6.675 m - Durchschnittliche Höhe: 3.847 m

嘎娘乡

China > Yunnan > 元阳县 > 嘎娘乡

嘎娘乡, 元阳县, 红河哈尼族彝族自治州, Yunnan, China (23.07870 102.91900)

Koordinaten: 23.03870 102.87900 23.11870 102.95900 - Minimale Höhe: 742 m - Maximale Höhe: 2.844 m - Durchschnittliche Höhe: 1.699 m

涌宝镇

China > Yunnan > Lincang > 涌宝镇

涌宝镇, Lincang, Yunnan, China (24.27674 100.31147)

Koordinaten: 24.23674 100.27147 24.31674 100.35147 - Minimale Höhe: 1.800 m - Maximale Höhe: 2.423 m - Durchschnittliche Höhe: 2.076 m

升平镇

China > Yunnan > 德钦县 > 升平镇

升平镇, 德钦县, 迪庆藏族自治州, Yunnan, China (28.48772 98.91339)

Koordinaten: 28.32380 98.80440 28.82496 99.06849 - Minimale Höhe: 2.050 m - Maximale Höhe: 6.713 m - Durchschnittliche Höhe: 3.811 m

安龙堡乡

China > Yunnan > 双柏县 > 安龙堡乡

安龙堡乡, 双柏县, 楚雄彝族自治州, Yunnan, China (24.41187 101.95833)

Koordinaten: 24.26596 101.84022 24.51813 102.03053 - Minimale Höhe: 717 m - Maximale Höhe: 2.617 m - Durchschnittliche Höhe: 1.584 m

凤庆县

China > Yunnan > 凤庆县

凤庆县, Lincang, Yunnan, China (24.59727 99.90860)

Koordinaten: 24.43727 99.74860 24.75727 100.06860 - Minimale Höhe: 1.026 m - Maximale Höhe: 3.070 m - Durchschnittliche Höhe: 1.918 m

云岭乡

China > Yunnan > 德钦县 > 云岭乡

云岭乡, 德钦县, 迪庆藏族自治州, Yunnan, China (28.29681 98.86895)

Koordinaten: 28.05733 98.67342 28.54105 99.03808 - Minimale Höhe: 1.646 m - Maximale Höhe: 6.713 m - Durchschnittliche Höhe: 3.672 m

东旺乡

China > Yunnan > 香格里拉市 > 东旺乡

东旺乡, 香格里拉市, 迪庆藏族自治州, Yunnan, China (28.57709 99.68606)

Koordinaten: 28.38222 99.39313 28.85075 99.88201 - Minimale Höhe: 2.304 m - Maximale Höhe: 5.343 m - Durchschnittliche Höhe: 3.883 m

糯扎渡镇

China > Yunnan > 澜沧拉祜族自治县 > 糯扎渡镇

糯扎渡镇, 澜沧拉祜族自治县, Pu’er, Yunnan, 665000, China (22.58168 100.26964)

Koordinaten: 22.54168 100.22964 22.62168 100.30964 - Minimale Höhe: 775 m - Maximale Höhe: 1.885 m - Durchschnittliche Höhe: 1.265 m

拉乌彝族乡

China > Yunnan > 宾川县 > 拉乌彝族乡

拉乌彝族乡, 宾川县, 大理白族自治州, Yunnan, China (25.92362 100.85719)

Koordinaten: 25.79680 100.75497 25.97440 100.96468 - Minimale Höhe: 1.374 m - Maximale Höhe: 3.358 m - Durchschnittliche Höhe: 2.264 m

富东乡

China > Yunnan > 澜沧拉祜族自治县 > 富东乡

富东乡, 澜沧拉祜族自治县, Pu’er, Yunnan, 665000, China (23.12530 99.99620)

Koordinaten: 23.08530 99.95620 23.16530 100.03620 - Minimale Höhe: 1.312 m - Maximale Höhe: 2.355 m - Durchschnittliche Höhe: 1.916 m

耿马傣族佤族自治县

China > Yunnan > 耿马傣族佤族自治县 > Lincang

耿马傣族佤族自治县, Lincang, Yunnan, 665000, China (23.64119 99.48361)

Koordinaten: 23.34871 98.80181 24.03017 99.90181 - Minimale Höhe: 472 m - Maximale Höhe: 3.493 m - Durchschnittliche Höhe: 1.500 m

澜沧拉祜族自治县

China > Yunnan > 澜沧拉祜族自治县

澜沧拉祜族自治县, Pu’er, Yunnan, 665000, China (22.67209 99.97425)

Koordinaten: 22.02597 99.49626 23.25816 100.58032 - Minimale Höhe: 591 m - Maximale Höhe: 2.556 m - Durchschnittliche Höhe: 1.362 m

瑶区瑶族乡

China > Yunnan > 勐腊县 > 瑶区瑶族乡

瑶区瑶族乡, 勐腊县, 西双版纳傣族自治州, Yunnan, 666100, China (21.72650 101.54300)

Koordinaten: 21.68650 101.50300 21.76650 101.58300 - Minimale Höhe: 702 m - Maximale Höhe: 1.847 m - Durchschnittliche Höhe: 1.011 m

新平彝族傣族自治县

China > Yunnan > 新平彝族傣族自治县 > Yuxi

新平彝族傣族自治县, Yuxi, Yunnan, China (24.01102 101.79784)

Koordinaten: 23.63533 101.27532 24.43172 102.28219 - Minimale Höhe: 421 m - Maximale Höhe: 3.130 m - Durchschnittliche Höhe: 1.588 m

勐板乡

China > Yunnan > Lincang > 勐板乡

勐板乡, Lincang, Yunnan, China (24.08635 99.14817)

Koordinaten: 24.04635 99.10817 24.12635 99.18817 - Minimale Höhe: 983 m - Maximale Höhe: 2.462 m - Durchschnittliche Höhe: 1.462 m

药山镇

China > Yunnan > 巧家县 > Zhaotong > 药山镇

药山镇, 巧家县, Zhaotong, Yunnan, China (27.08779 103.03789)

Koordinaten: 26.97583 102.98380 27.23760 103.17329 - Minimale Höhe: 623 m - Maximale Höhe: 4.016 m - Durchschnittliche Höhe: 2.279 m

木老元布朗族彝族乡

China > Yunnan > Baoshan > 木老元布朗族彝族乡

木老元布朗族彝族乡, Baoshan, Yunnan, China (24.72090 99.32010)

Koordinaten: 24.68090 99.28010 24.76090 99.36010 - Minimale Höhe: 845 m - Maximale Höhe: 2.857 m - Durchschnittliche Höhe: 1.744 m

普兰镇

China > Tibet > རྩ་མདའ་རྫོང་ 普兰县 > 普兰镇

普兰镇, རྩ་མདའ་རྫོང་ 普兰县, མངའ་རིས་ས་ཁུལ་ 阿里地区, Tibet, China (30.28862 81.17817)

Koordinaten: 30.00737 80.68585 30.72133 81.48063 - Minimale Höhe: 893 m - Maximale Höhe: 7.609 m - Durchschnittliche Höhe: 4.520 m

勐腊县

China > Yunnan > 勐腊县

勐腊县, 西双版纳傣族自治州, Yunnan, 666100, China (21.65514 101.47862)

Koordinaten: 21.14314 101.09257 22.40733 101.84467 - Minimale Höhe: 510 m - Maximale Höhe: 1.966 m - Durchschnittliche Höhe: 985 m

Yan'an

China > Shaanxi > Yan'an

Yan'an, Shaanxi, China (36.58539 109.48285)

Koordinaten: 35.35145 107.65051 37.49958 110.54643 - Minimale Höhe: 366 m - Maximale Höhe: 1.898 m - Durchschnittliche Höhe: 1.242 m

Yunnan

China > Yunnan

Yunnan, China (25.00000 102.00000)

Koordinaten: 21.14314 97.52746 29.22572 106.19421 - Minimale Höhe: 0 m - Maximale Höhe: 6.627 m - Durchschnittliche Höhe: 1.553 m

Andere Orte

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .